Solenero – kim jesteśmy?

Solenero Sp. z o.o. prowadzi działalność od marca 2004 r. Od początku funkcjonowania współpracujemy wyłącznie
z wiarygodnymi i sprawdzonymi Partnerami w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Głównymi obszarami działalnosci Solenero są:

  • inwestycje w OZE (doradztwo przedinwestycyjne, projektowanie, budowa i eksploatacja farm fotowoltaicznych);
  • doradcztwo na rynku energii (optymalizacja kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego, szkolenia
    nt. funkcjonowania hurtowego i detalicznego rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce);
  • działalność analityczna (analizy, raporty i opracowania rynkowe);
  • usługi brokerskie w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz produktów powiązanych;

Firmę tworzy dynamiczny i doświadczony zespół ludzi, którzy wywodzą się z branży energetycznej. Nasza znajomość
rynku, powiązana z wysokimi kwalifikacjami oraz wysoka etyka pracy gwarantują najwyższy poziom świadczonych
usług.

01 lipca 2013 r. spółka otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną na okres od 08 lipca 2013 r. do 08
lipca 2023 r. o nr OOE/726/22525/W/DRE/2013/ŁG. Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi
działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.