Usługi doradcze

Solenero świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

 • przygotowania wniosku do Prezesa URE w sprawie uzyskania koncesji na obrót energia elektryczną i paliwami gazowymi
 • prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich
 • zarządzania portfelem energii elektrycznej i produktów pochodnych
 • optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego
 • prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich
 • zasad funkcjonowania hurtowego i detalicznego rynku energii
 • przygotowania opracowań i analiz rynku energii
 • prowadzenia działań marketingowych
 • prowadzenia projektów pilotażowych i market research
 • modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych, w celu dostosowania do zasady TPA
 • przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy
 • monitoring i optymalizacja zużycia energii elektrycznej.

Obszary działalności

Solenero świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich.

Nasza działalność to również:

slonce-na-rece