Usługi brokerskie

Solenero świadczy usługi brokerskie na rynku energii oraz produktów powiązanych w Polsce i poza granicami.

Na podstawie zawartej umowy brokerskiej ze swoimi klientami Solenero oferuje następujące produkty:

  • energia elektryczna i gaz ziemny,
  • prawa majątkowe do świadectw pochodzenia energii z kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (zielone, żółte, czerwone, fioletowe certyfikaty),
  • świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty),
  • uprawnienia do emisji dwutlenku węgla (EUA/CER/ERU),
  • gwarancje pochodzenia energii odnawialnej (GoO).

Obszary działalności

Solenero świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich.

Nasza działalność to również:

slonce-na-rece