Inwestycje OZE

Solenero prowadzi działalność w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Strategia budowy własnych źródeł wytwórczych zakłada w pierwszej kolejności budowę farm fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy 0,5MWe do 20MWe, na obszarach wschodniej i północnej Polski.

Solenero współpracuje z firmami posiadającymi najnowocześniejsze technologie oraz doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie sprawnej realizacji procedur administracyjnych, wymaganych przy budowie elektrowni słonecznych.

Solenero w sposób kompleksowy i profesjonalny realizuje projekty wytwórcze, w tym:

 • uzyskania optymalnej lokalizacji pod budowę źródła,
 • przygotowanie studium wykonalności inwestycji,
 • uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych,
 • uzyskanie przyłączenia do sieci lokalnego OSD,
 • przygotowania planu koncepcyjnego elektrowni i projektu technicznego,
 • pozyskanie finansowania zewnętrznego, w tym środków UE,
 • dostaw urządzeń (panele PV, sterowniki, przewody elektryczne),
 • realizacji inwestycji i nadzór inwestycyjny „pod klucz” ,
 • rozruch i operatorstwo instalacji.

Nasze projekty przyczyniaj się do wzrostu produkcji ekologicznej i niskoemisyjnej energii słonecznej, wykorzystując do tego najnowocześniejsze i najbardziej efektywne technologie.

 

Solenero obecnie realizuje 4 projekty inwestycyjne związane z budową farm fotowoltaicznych, zlokalizowane w najbardziej nasłonecznionym regionie Polski:

 1. Elektrownia Stawki – zlokalizowana w Gminie Włodawa (woj. lubelskie) instalacja o mocy 0,5 MWe (I etap) i 0,9M MWe (II etap)
 2. Elektrownia Hola – zlokalizowana w Gminie Stary Brus (pow. włodawski, woj. lubelskie) instalacja o mocy 0,5 MWe
 3. Elektrownia Lubowierz – zlokalizowana w Gminie Stary Brus instalacja o mocy 0,3 MWe
 4. Elektrownia Dubeczno – zlokalizowana w Gminie Hańsk (pow. włodawski, woj. lubelskie) instalacja o mocy 0,5 MWe

 W zakresie wszytskich wyżej wymienionych projektów:

 • został opracowany projekt techniczny instalacji oraz  kosztorys inwestorski; 
 • uzyskano warunki zabudowy oraz decyzję o oddziaływaniu inwestycji na środowisko; 
 • podpisano długoletnie umowy dzierżawy gruntów pod inwestycje;

Obecnie trwaja prace związane z przyłączeniem inwestycji do sieci dystrybucyjnej.

OBECNIE ZE WZGLĘDU NA BRAK UREGULOWAŃ PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE), WSZYSTKIE INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SOLENERO ZOSTAŁY ZAWIESZONE.

WZNOWIENIE INWESTYCJI NASTĄPI PO PRZYJĘCIU KORZYSTNYCH ROZWIĄZAŃ DLA BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ.

 

 

Obszary działalności

Solenero świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie prowadzenia działalności na rynkach energii w Polsce i na rynkach europejskich.

Nasza działalność to również:

slonce-na-rece